...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 2

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 2

จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่พบจากการสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า ได้แก่ แหล่งนายบาง นายลือ เหลืองแดง แหล่งวัดท่าโป๊ะ ถ้ำหีบ ถ้ำเม่น ถ้ำทะลุ  เป็นต้น โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ ประกอบด้วย ภาชนะดินเผาสามขา ภาชนะทรงคนโท ภาชนะทรงพาน เครื่องมือหินกะเทาะ ลูกปัดหิน  และโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์

(จำนวนผู้เข้าชม 987 ครั้ง)