...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 4

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ห้องจัดแสดง 4

จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีในจังหวัดกาญจนบุรี อายุสมัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหิน ยุคโลหะ เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านดอนน้อย อำเภอบ่อพลอย แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน ถ้ำพระ อำเภอไทรโยค เป็นต้น โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่จัดแสดง ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากโลหะ ประเภทเหล็ก และสำริด ภาชนะที่ทำจากสำริดมีลักษณะพิเศษผิวสีเหลืองคล้ายทอง และหล่อได้บางมาก นอกจากนี้ยังจัดแสดงเครื่องประดับสำริด ลูกปัดหิน เครื่องมือหินกะเทาะ แวดินเผา และภาชนะดินเผา

(จำนวนผู้เข้าชม 2302 ครั้ง)