...

วันพิพิธภัณฑ์สากล
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
ขอเสนอองค์ความรู้เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์สากล ๑๘ พฤษภาคม โดยนางสาวภัสอาภา ธีรวุฒิชูวงศ์ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ พิพิธภัณสถานแห่งชาติ บ้านเชียง

(จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง)