...

โรคภัยไข้เจ๊บสมัยนี้มีมากมาย
โรคภัยไข้เจ๊บสมัยนี้มีมากมายแล้วคนที่บ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์เค้าเจ็บป่วยอะไรบ้างนะ
เชิญพบกับผลงานของนางสาวปิยะภัทร ราชวัตร
นักศึกษาฝึกสหกิจสาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนครพนม(จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง)