...

ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๘๒.๘๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(จำนวนผู้เข้าชม 884 ครั้ง)