...

ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๘๒.๕๐ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(จำนวนผู้เข้าชม 869 ครั้ง)