...

ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร F14 โดยวิทีเฉพาะเจาะจง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๒๖ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(จำนวนผู้เข้าชม 894 ครั้ง)