...

ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเสนอราคาเป็นเงินทัั้งสิ้น ๖,๗๐๓.๕๕ บาท ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(จำนวนผู้เข้าชม 706 ครั้ง)