...

ขอเชิญชวนนักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ และผู้ควบคุมงานอนุรักษ์ เข้าร่วมอบรมและส่งผลงาน เพื่อรับใบประกาศนีบัตรในการปฏิบัติงานอนุรักษ์โบราณสถานของกรมศิลปากร (อ.ช.ค. รุ่นที่ 2)
ดาวน์โหลดไฟล์: 0423-1424.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 822 ครั้ง)