ข้อมูลที่ได้จากการขุดค้นแหล่งเรือจมเกาะคราม จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 25 ธันวาคม 2564
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 454 ครั้ง)