การขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งเรือจมมันนอก
การขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งเรือจมมันนอกให้ทุกท่านทราบกันนะครับ นับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ เราได้ขุดค้นไปแล้วเกือบสองอาทิตย์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักบริเวณระวางสินค้า โดยจากการกำหนดหลุมขุดตรวจขนาด 1x2 เมตร พบชั้นถ่านไม้หนาแน่นประมาณ 1 เมตร ถัดจากชั้นถ่านลงไปพบพื้นไม้ท้องเรือที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าถ่านไม้ที่พบในระวางส่วนนี้อาจเป็นสินค้า เนื่องจากการดำเนินงานปลายปีที่แล่วพบท่อนไม้ฟืนจำนวนมากบริเวณหม้อน้ำเรือซึ่งคาดว่าเป็นฟืนสำหรับหม้อน้ำ คำถามหลักที่เรากำลังสงสัยตอนนี้คือถ่านไม้นี้เป็นสินค้ามาจากที่ไหนและมีจุดหมายปลายทางคือที่ใด จากการสังเกตุด้วยตาพบว่าเป็นถ่านไม้คุณภาพสูง เนื้อแกร่ง และมีขนาดใหญ่ บางท่อนยาวกว่า 50 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร สำหรับโบราณวัตถุอื่นๆที่พบนั้น มีเศษภาชนะดินเผาเขียนลายสีคราม จากแหล่งเตาจิ่งเต๋อเจิ้น กำหนดอายุต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ร่วม ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง และเศษขวดแก้ว
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 512 ครั้ง)