เมื่อวันที่ 25-30 กันยายน 2563 กองโบราณคดีใต้น้ำได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมดำน้ำสำรวจเก็บข้อมูลทางโบราณคดีเบื้องต้น กองภาชนะดินเผาใต้น้ำที่ระดับความลึก 60-75 เมตร บริเวณกลางอ่าวไทย
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 789 ครั้ง)