ประกาศกลุ่มโบราณคดีใต้น้ำ จันทบุรี เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๘๗๐,๐๐๐ บาท

(จำนวนผู้เข้าชม 1251 ครั้ง)