โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง โครงการเรียนรู้อาเซียนด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง โครงการเรียนรู้อาเซียนด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร

รายละเอียดเอกสารแนบ

(จำนวนผู้เข้าชม 2077 ครั้ง)