งานเขียนซ่อมลวดลายจิตรกรรมพระฉาย วัดราชคฤห์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

(จำนวนผู้เข้าชม 494 ครั้ง)