งานเขียนซ่อมลวดลายจิตรกรรมพระฉาย วัดราชคฤห์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

(จำนวนผู้เข้าชม 313 ครั้ง)