นำชมคณะสมาชิกชมรมน้องใหม่จุฬาฯ 2513 ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า)
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 - 10.00 น. กองโบราณคดี โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนางานโบราณคดีและกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม เป็นวิทยากรนำชมคณะสมาชิกชมรมน้องใหม่จุฬาฯ 2513 จำนวน 110 คน ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) กรุงเทพฯ
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 1885 ครั้ง)