กองโบราณคดี ร่วมกับกองโบราณคดีใต้น้ํา ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ "โครงการสัมมนาทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชายฝั่งกับเส้นทางสายไหมทางทะเลในประเทศไทย"
กองโบราณคดี ร่วมกับกองโบราณคดีใต้น้ํา ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ "โครงการสัมมนาทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชายฝั่งกับเส้นทางสายไหมทางทะเลในประเทศไทย" Time: March 28, 2022 08:30 AM Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93948739183... Meeting ID: 939 4873 9183 Passcode: 296765 Time: March 29, 2022 08:30 AM Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97937873005... Meeting ID: 979 3787 3005 Passcode: 016474 ร่วมรับฟังกันได้นะคะ
ดาวน์โหลดไฟล์: รายละเอียดกำหนดการ.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 1518 ครั้ง)