การรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมมัคคุเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวาร รุ่นที่ ๓
http://seminar.finearts.go.th/course/view/59

(จำนวนผู้เข้าชม 834 ครั้ง)