การรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมมัคคุเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่มรดกโลกสุโขทัยและเมืองบริวาร รุ่นที่ ๒
ผู้สนในสามารถสมัครผ่านระบบลงทะเบียน http://seminar.finearts.go.th/course/view/58

(จำนวนผู้เข้าชม 1016 ครั้ง)