...

หลักศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม หลักที่ 1
อย่างที่เกริ่นไปเดือนที่แล้วนะคะว่า สาระน่ารู้ในแต่ล่ะเดือนต่อจากนี้ ทางอุทยานขอนำเสนอหัวข้อ "จารึก" โดยในเดือนมิถุนายนนี้ทางอุทยานขอนำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับข้อมูลสังเขปจารึกสด๊กก๊อกธม หลักที่ 1 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อเข้าสู่หัวข้อต่างๆ ในตอนถัดไปค่ะ
***โปรดติดตามสาระน่ารู้กันด้วยนะคะ ****
ไปชมกันได้เลยค่าาาา
หลักศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม หลักที่ 1
เป็นจารึกเป็นอักษรขอมโบราณ ภาษาเขมร มีทั้งหมด 2 ด้าน ด้านที่ 1 มี 22 บรรทัด และด้านที่2 มีทั้งหมด 8 บรรทัด
ตัวจารึกทำมาจากหินทรายสีแดง กว้าง 22 เซนติเมตร สูง 81 เซนติเมตร หนา 9 เซนติเมตร รูปทรงกลีบบัว
จารึกระบุปีมหาศักราช 856 หรือ พุทธศักราช 1480 ในสมัยพระเจ้าชยวรมันที่ 4
จารึกดังกล่าวถูกค้นพบในปีพุทธศักราช 2511 โดยเจ้าหน้าที่กองโบราณคดี กรมศิลปากร ที่บ้านสระแจง ตำบลโคกสูง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี หรือปัจจุบันคือ บ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จารึกสด๊กก๊อกธม 1 ถูกนำมาเก็บรักษาเพื่อแปลข้อความในจารึกที่หอสมุดแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช 2511 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2529 ได้นำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และย้ายมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่พุทธศักราช 2561 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี : Prachinburi National Museum

(จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง)