วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดจันทบุรี โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และอำเภอมะขาม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป
วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. จังหวัดจันทบุรี โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และอำเภอมะขาม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีพระสงฆ์ร่วมบิณฑบาตร จำนวน ๑๐๔ รูป โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ นายอดิศร สุพรธรรม หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

(จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง)