วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัด “โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2565”
วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัด “โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2565” โดยหอจดหมายเหตุเเห่งชาติ จันทบุรี ร่วมกับหอสมุดเเห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์หนังสือหายากของหอจดหมายเหตุเเห่งชาติ จันทบุรี โดยนางสาวเมษา ครุปิติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายอดิศร สุพรธรรม หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี กล่าวรายงาน ทั้งนี้คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหอจดหมายเหตุเเห่งชาติ จันทบุรี และหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ได้ร่วมกันคัดแยกและจัดหมวดหมู่เพื่อจัดทำทะเบียนหนังสือหายาก พร้อมทั้งดำเนินการอนุรักษ์หนังสือเบื้องต้น เพื่อดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมประเภทเอกสารหนังสือสำคัญของท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่ต่อไป

(จำนวนผู้เข้าชม 543 ครั้ง)