นิทรรศการ พระมหากรุณาธิคุณ ๓ กษัตรา ต่อชาวแหลมสิงห์ณ ป้อมไพรีพินาศ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(จำนวนผู้เข้าชม 1148 ครั้ง)