ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศึกษาสภาวะแวดล้อมการทำงาน นักจดหมายเหตุ
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเข้าศึกษาและเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง เชื้อรา ในห้องเก็บเอกสาร ห้องปฏิบัติงานของนักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี เนื่องในการวิจัยสภาวะแวดล้อมการทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติสาขา

(จำนวนผู้เข้าชม 823 ครั้ง)