พนักงานบริษัท SCG เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
๑๔ มิถุนายา ๒๕๖๑ คณะพนักงานบริษัท SCG เชียงใหม่ จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และงานจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 864 ครั้ง)