หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี ทำบุญตักบาตรในวันปิยมหาราช
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพลับ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี จำนวน ๑๐ รูป มาประกอบพิธีทางศาสนา โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาได้วางดอกไม้ธูปเทียนบูชาขอพรองค์พระปิยมหาราช และองค์พระพิฆเนศ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๒๔.๐๐ น.

(จำนวนผู้เข้าชม 962 ครั้ง)