พิธีบวงสรวงก่อนการขุดค้นแนวโบราณสถานเมืองเพนียด
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ หน่วยงานในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ร่วมกับกลุ่ม อส.มส. จันทบุรี ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน หมู่ ๔ จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนทำการขุดค้นแนวโบราณสถานเมืองเพนียด ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 914 ครั้ง)