โครงการสัมมนา "วิจัย วิจักขณ์" นำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ประจำปี 2560

               

          ชมการถ่ายทอดสดการสัมมนา ได้ที่ เมนู "นิทรรศการ" หรือทางแฟนเพจกลุ่มแผนงานโ่ครงการและวิเทศสัมพันธ์ กรมศิลปากร  สำหรับห้องประชุมใหญ่

          ชมการถ่ายทอดสดการสัมมนา ได้ที่ทางแฟนเพจกรมศิลปากร  สำหรับห้องดอกไม้สด

          ชมการถ่ายทอดสดการสัมมนา ได้ที่ทางเฟสบุ๊คกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำหรับหอวชิราวุธานุสรณ์

              ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา ได้ที่นี่