นิทรรศการ “แผ่นดินไทยในอดีต”

 
           เชิญพบกับนิทรรศการ “แผ่นดินไทยในอดีต” ชมสุดยอดโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยม ทุกยุคสมัยของประเทศไทย ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ  (เวลาทำการ ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดวันจันทร์-อังคาร)