นิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง การขุดค้นทางโบราณคดีเมืองลพบุรี ในรอบทศวรรษ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี  ๒๕๕๙ เรื่อง การขุดค้นทางโบราณคดีเมืองลพบุรี ในรอบทศวรรษ และ โครงการ เปิดพิพิธภัณฑ์ยามเย็น โดย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
     นิทรรศการพิเศษ จะจัดแสดงตั้งบัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙ ณ หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ