งานฉลอง ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี

 

กิจกรรมในโอกาศงานฉลอง ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี