ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล "เส้นทางสู่มรดกโลกของเมืองโบราณศรีเทพ"