ขอเชิญร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก

       ขอเชิญร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก” ที่จะทำให้ทราบถึงบทบาทของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ และการเสวนา เรื่อง “ฟิล์มกระจกไทยขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลก” ที่จะทำให้ทราบถึงขั้นตอนของการเสนอฟิล์มกระจก เพื่อเข้ารับการพิจารณากับคณะกรรมการมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก เพื่อให้ฟิล์มกระจกของไทยได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก วิทยากรโดย นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ และดำเนินรายการโดย ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นางสาวนันทกา พลชัย


ในวันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งร่วมกิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ และการเสวนา ได้ตามขั้นตอนดังนี้

๑. เข้าไปที่ลิงก์ http://www.thaiglassnegative.com/exhibition/index.php#register
๒. กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์
๓. เลือกกิจกรรมที่ต้องการลงทะเบียน เป็นหัวข้อ "ฟิล์มกระจกไทยขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลก"
๔. คลิกที่ช่อง I'm not a robot เพื่อยืนยันตัวตน
๕. คลิกปุ่ม “สำรองที่นั่งการร่วมกิจกรรม”
๖. ระบบจะมี pop up ข้อความตอบรับการลงทะเบียนขึ้นให้ทราบที่หน้าจอ