วีดิทัศน์ "อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์" บรรยายภาษาไทย/ภาษามือ

 

โครงการผลิตสื่อด้านศิลปวัฒนธรรม สู่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและชุมชน

 

"อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ 1" บรรยายภาษาไทย/ภาษามือ
Get the Flash Player to see this player.
 
"อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ 2" บรรยายภาษาไทย/ภาษามือ
Get the Flash Player to see this player.