วีดิทัศน์ "อุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท" บรรยาย ภาษาไทย/ภาษามือ

 

โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับคนพิการ

ทางหู ทางสายตา และทางกาย

 

 
 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท-1 บรรยายภาษาไทย
Get the Flash Player to see this player.
 
 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท-2 บรรยายภาษาไทย
Get the Flash Player to see this player.
 
 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท-1 บรรยายภาษามือ
Get the Flash Player to see this player.
 
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท-2 บรรยายภาษามือ
Get the Flash Player to see this player.