วีดิทัศน์ "อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย" บรรยายภาษาไทย/ภาษามือ

 

โครงการผลิตสื่อด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและชุมชน

 

 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย บรรยายภาษาไทย
Get the Flash Player to see this player.
 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย บรรยายภาษามือ
Get the Flash Player to see this player.