วีดิทัศน์ "อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร" บรรยายภาษาไทย/ภาษามือ

 

โครงการผลิตสื่อด้านศิลปวัฒนธรรม สู่ผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและชุมชน

 

 
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 1 บรรยายภาษาไทย
Get the Flash Player to see this player.
 
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 2 บรรยายภาษาไทย
Get the Flash Player to see this player.
 
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 3 บรรยายภาษาไทย
Get the Flash Player to see this player.
 
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 1 บรรยายภาษามือ
Get the Flash Player to see this player.
 
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 2 บรรยายภาษามือ
Get the Flash Player to see this player.
 
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 3 บรรยายภาษามือ
Get the Flash Player to see this player.