วีดิทัศน์ "พระนครคีรี พระราชวังบนเขา" บรรยายภาษาไทย/ภาษามือ

 

โครงการผลิตสื่อด้านศิลปวัฒนธรรม สู่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชนและชุมชน

 

"พระนครคีรี พระราชวังบนเขา" บรรยายภาษาไทย/ภาษามือ
Get the Flash Player to see this player.