ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

นายพนมบุตร จันทรโชติ (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
นายพนมบุตร จันทรโชติ (รองอธิบดีกรมศิลปากร)
  • รองอธิบดีกรมศิลปากร 

    ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

    (Chief Information Officer : CIO)