***ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) พรบ.โบราณสถานฯ
  1. ปฏิทินกิจกรรม
  2. งานสัมมนา
เมษายน
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
พฤษภาคม
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Not found data
  • ข้อชี้แจงกรณี “หมุดคณะราษฎร์”
  •  

  • VDO นำเสอนผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนฯ กรมศิลปากร
ประกาศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ : ขอแจ้งหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เนื่องจากบริษัท ทีโอที จำกัด จะทำการย้ายสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของกรมศิลปากร ส่งผลให้ระบบสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม เวลา 9.00 - 21.00 น และวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม เวลา 13.00-15.00 น จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการดำเนินการครั้งนี้  ***ขอเชิญชมนิทรรศการ "เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก" ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๒๕ พ.ค. ถึงวันเสาร์ ที่ ๒๘ ก.ค. ๖๑: พร้อมกิจกรรมการเสวนา อวดภาพ ถ่ายภาพย้อนยุค สาธิตการถ่ายภาพฟิล์มกระจก จำหน่ายสมุดภาพและของที่ระลึก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ***ขอเชิญชมนิทรรศการ "เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก" ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๒๕ พ.ค. ถึงวันเสาร์ ที่ ๒๘ ก.ค. ๖๑: พร้อมกิจกรรมการเสวนา อวดภาพ ถ่ายภาพย้อนยุค สาธิตการถ่ายภาพฟิล์มกระจก จำหน่ายสมุดภาพและของที่ระลึก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ***ขอเชิญผู้สนใจวรรณคดีไทยร่วมฟังการสัมมนาวิชาการเรื่อง "วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี"​ : ปาฐกถาพิเศษโดย ผศ.ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ในวันศุกร์ที่ 27 เม.ย 61 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2446-8041-5 ต่อ 3001 ***เชิญพบกับนิทรรศการ “แผ่นดินไทยในอดีต”: ชมสุดยอดโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยม ทุกยุคสมัยของประเทศไทย ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ขอเชิญชมรายการแสดงโครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ 61:  ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ระหว่าง 14 มกราคม 2561 - 25 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น. ***งานฉลอง ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี: ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑ ***ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) พรบ.โบราณสถานฯ: โดยสามารถส่งความคิดเห็น ได้ทาง Facebook กรมศิลปากร : https://www.facebook.com/FineArtsDept และทาง Email : icts@finearts.go.th ***ติดตามรายละเอียด ข้อชี้แจงกรณี “หมุดคณะราษฎร์” : เป็นโบราณวัตถุ ตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หรือไม่ --ที่เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์ >>ข่าวกรมศิลปากร

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชาชนชาวไทย ร่วมชมภาพประวัติศาสตร์จากฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวิชรญาณ ในงานน.