พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

      สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ     

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

 


      สำนักศิลปากรที่ 1  ราชบุรี   

 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

 

       สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี    

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย สุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า กาญจนบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง สุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

 

      สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา    

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พระนครศรีอยุธยา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี สิงห์บุรี

 

       สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ชัยนาท

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี

 

      สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี   

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี

 

      สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย   

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช พิษณุโลก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง สุโขทัย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก สุโขทัย

 

      สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

 

      สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เชียงราย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชิยงใหม่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ลำพูน

 

      สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อุดรธานี

www.banchiangmuseum.com

 

      สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

 

      สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี   

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

 

      สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา     

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย นครราชสีมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ นครราชสีมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

 

      สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา   

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล

 

      สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช   

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา สุราษฎร์ธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร  

 

      สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต   

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ภูเก็ต