การสัมมนา International Symposium Ancient Maritime Cross-cultural Exchanges of Asia วันพฤหัสที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.10-10.00 น.

ดร.อมรา ศรีสุชาติ บรรยายหัวข้อ “Ancient Maritime Cross-Cultural Exchanges of Asia: Travelling Back to the Past”
Professor Dr. John N. Miksic บรรยายหัวข้อ “Overview of “Academic Researches on Ancient Maritime Cross-cultural Exchanges of Asia” 

International Symposium Ancient Maritime Cross-cultural Exchanges of Asia วันพฤหัสที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.10-10.00 น. ณ ห้องประกายเพชร 2 ชั้น 2 โรงแรมไดมอน์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี