คลังวิชาการ - วีดิทัศน์

รายการกรมศิลป์...อยากเล่า (3)

"กรมศิลป์...อยากเล่า" เป็นรายการที่อธิบดี, รองอธิบดี ผอ. มาเล่าเกร็ด 'กรมศิลป์' ให้ฟัง.
รายการกรมศิลป์...อยากเล่า

เส้นทางมรดกวัฒนธรรม (7)

รายการคันฉ่องส่องไทย ชุด เส้นทางมรดกวัฒนธรรม
เส้นทางมรดกวัฒนธรรม

ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จ "สีชัง" (2)

รายการคันฉ่องส่องไทย ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จ "สีชัง"
ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จ

บรรยายไทย/ภาษามือ (6)

โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับคนพิการทางหู ทางสายตาม และทางกาย
บรรยายไทย/ภาษามือ

โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ (1)

รายการคันฉ่องส่องไทย ชุด โบราณวัตถุชิ้นสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ

สุวรรณภูมิ (9)

รายการคันฉ่องส่องไทย ชุด สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ

มรดกโลกอยุธยา (1)

รายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกอยุธยา
มรดกโลกอยุธยา

มรดกโลกทางวัฒนธรรม (6)

รายการคันฉ่องส่องไทยชุด มรดกโลกทางวัฒนธรรม
มรดกโลกทางวัฒนธรรม

วันอนุรักษ์มรดกไทย (1)

สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
วันอนุรักษ์มรดกไทย
ทูตวัฒนธรรม (รัชนก อินทนนท์)
วันพุธที่ 06 กรกฎาคม 2559