พระพุทธรูปปางประทานพร

English Language Thai Language

 

 

 
พระพุทธรูปปางประทานพร
แบบศิลปะ/อายุสมัย :  ศิลปะอินเดียแบบคุปตะ พุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๑
วัสดุ : หิน
ขนาด :  สูง ๑๑๙ เซนติเมตร
ประวัติ :  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้มาจากมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
 
       พระพุทธรูปสลักจากหินยืนเอียงตน แบบที่เรียกว่าตริภังค์  พระศกขมวดเป็นเม็ดกลมค่อนข้างใหญ่ พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระโอษฐ์เล็ก ครองจีวรห่มคลุมบางแนบพระวรกาย มองเห็นขอบจีวรเป็นริ้วบริเวณรอบพระศอ ขอบสบงและรัดประคดที่บั้นพระองค์  พระกรขวาทอดลงข้างพระองค์  หันฝ่าพระหัตถ์ออกด้านนอก แสดงท่าวรทมุทรา (ปางประทานพร)  แม้กระกรซ้ายจะหักหายไปแต่สังเกตได้ว่าทรงยกพระกรขึ้น
       พุทธลักษณะดังกล่าวแสดงถึงเอกลักษณ์ของพระพุทธรูป ศิลปะอินเดียแบบคุปตะ สกุลช่างเมืองสารนาถ เจริญรุ่งเรืองอยู่ทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๐ – ๑๑  และเป็นต้นแบบแก่พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลาต่อมา

English Language Thai Language