พระพุทธรูปนาคปรก

English Language Thai Language

 

 

พระพุทธรูปนาคปรก
 
แบบศิลปะ/อายุสมัย  :  ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่  ๑๘
วัสดุ  :  หิน
ขนาด  :  สูงรวมขนดนาค ๑๑๐ เซนติเมตร  หน้าตักกว้าง ๗๕ เซนติเมตร
ประวัติ  :  พบที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 
       พระพุทธรูปนาคปรกปางสมาธิ พระพักตร์อมยิ้มแสดงความเมตตากรุณา พระเนตรปิดสนิท มีขอบไรพระศก ขมวดพระเกศาเรียงกันเป็นแถว อุษณีษะยอดแหลมลาดต่อเนื่องกับพระเศียร ครองจีวรห่มเฉียง พระชงฆ์เป็นสันคม ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนขนดนาค ๓ ชั้น จากรูปแบบกำหนดอายุในต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๘  ตามรูปแบบศิลปะเขมรแบบบายนที่พบในประเทศกัมพูชา  
       ความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปนาคปรก นั้นตามพุทธประวัติภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วในสัปดาห์ที่ ๖ พระพุทธองค์ประทับอยู่ใต้ต้นมุจลินท์หรือต้นจิก ได้เกิดพายุฝนตกหนัก พญานาคชื่อว่ามุจลินท์ที่อาศัยอยู่ในสระน้ำบริเวณใกล้เคียงกัน ได้เลื้อยขึ้นมาแผ่พังพานปกป้องพระพุทธเจ้า จึงเป็นที่มาของการสร้างพระพุทธรูปปางนี้  สำหรับในวัฒนธรรมเขมรมีความเชื่อว่านาคเป็นบรรพบุรุษของชาวเขมรอีกด้วย

English Language Thai Language