พระนางจุนทา

English Language Thai Language

 

 

พระนางจุนทา
 
แบบศิลปะ/อายุสมัย  :   ศิลปะศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๕
วัสดุ :  สำริด
ขนาด :  สูงรวมฐาน ๒๑.๕ เซนติเมตร หน้าตักกว้าง ๗ เซนติเมตร
ประวัติ :  เจ้าพระยามุขมนตรี ได้มาจากเมืองอุทัยธานี  มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
 
       พระนางจุนทาสี่กร พระนางจุนทาเป็นบุคลาธิษฐานของคาถา จุนทาธาริณี หรือ จุนทมนต์ ในพุทธศสานามหายาน พระนางประทับในท่าวัชราสนะ (ขัดสมาธิเพชร) บนปัทมาสน์ (ฐานบัว) พระหัตถ์ขวาล่างวางเหนือพระชานุในท่าวรทมุทรา (ปางประทานพร) พระหัตถ์ซ้ายล่างวางบนพระเพลา พระหัตถ์บนทั้งซ้ายและขวายกขึ้นเสมอพระศอ เบื้องหลังมีประภาวลีรูปโค้งคล้ายเกือกม้า และมีฉัตรประดับอยู่บนยอด 
       ลักษณะประติมานวิทยาที่พระกรหลักแสดงวรทมุทรา (ปางประทานพร) นั้นสอดคล้องกับคัมภีร์สาธนมาลา คัมภีร์ที่รวบรวมสาธนะ บทเกี่ยวกับการทำสมาธิต่อพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์และเทพเจ้าต่างๆ ในพุทธศาสนามหายาน สาธนะที่ ๑๓๑  ระบุว่า พระนางจุนทามีสี่กรพระหัตถ์ขวาแสดงวรทมุทรา  เทพีองค์นี้เป็นที่เคารพบูชาแพร่หลายอย่างมากทางภาคตะวันออกของแคว้นเบงกอล ประเทศอินเดีย เนื่องจากทรงมีอำนาจมาก บางคัมภีร์พระองค์กำเนิดขึ้นจากพลังอำนาจของพระพุทธเจ้าไวโรจนะ หรือพลังอำนาจของพระพุทธเจ้าอโมฆสิทธิ

English Language Thai Language