ชิ้นส่วนทับหลัง

English Language Thai Language

 

 

 

ชิ้นส่วนทับหลัง
 
แบบศิลปะ/อายุสมัย  :  ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๒
วัสดุ  :  หิน
ขนาด  :  สูง ๖๖ เซนติเมตร  ยาว ๘๘ เซนติเมตร  หนา ๒๐ เซนติเมตร
ประวัติ  :  เดิมอยู่ที่วัดทองทั่ว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์ จังหวัดจันทบุรี มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 
       ทับหลังเป็นแผ่นหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางทับบนกรอบวงกบประตูและเสาประดับกรอบประตูในปราสาทเขมร นิยมสลักลวดลายหรือภาพเล่าเรื่องต่างๆ โบราณวัตถุนี้เป็นชิ้นส่วนทับหลังด้านซ้าย  ปลายสุดสลักภาพมกรขนาดใหญ่หันหน้าเข้าคายวงโค้งที่ภายในเรียบไม่มีลวดลายประดับ ขอบด้านบนและด้านล่างของวงโค้งประดับด้วยแนวลูกประคำ บนวงโค้งมีลายรูปเหรียญ ตรงกลางมีภาพครุฑยุดนาค ด้านล่างวงโค้งมีสลักลายพวงมาลัย พวงอุบะ
       รูปแบบของทับหลังชิ้นนี้สามารถเทียบเคียงกับทับหลังศิลปะเขมร สมัยก่อนเมืองพระนคร แบบถาลาบริวัตร ซึ่งมีอายุในราวกลางครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๒ และทับหลังลักษณะนี้พบที่จังหวัดจันทบุรีจำนวน ๓ ชิ้น นักวิชาการจึงสันนิษฐานว่าในราวกลางพุทธศตวรรษทื่ ๑๒ บริเวณจังหวัดจันทบุรีน่าจะมีความสัมพันธ์กับบริเวณภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นแหล่งค้นพบทับหลังแบบถาลาบริวัตรจำนวนมาก ซึ่งบริเวณดังกล่าวอาจเป็นที่ตั้งของแคว้นเจนละซึ่งมีโบราณสถานวัดภู ในแขวงจำปาศักดิ์เป็นศูนย์กลาง และต่อมาได้เป็นต้นกำเนิดของอาณาจักรกัมพูชา

English Language Thai Language