อาคารศาลากลางและหอทะเบียนจังหวัดจันทบุรี

อาคารศาลากลางและหอทะเบียนจังหวัดจันทบุรี

       ศาลากลางหลังเก่าจังหวัดจันทบุรี  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2459 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นศาลาว่าการมณฑลจันทบุรี หลังจากฝรั่งเศสถอนกำลังออกจากจันทบุรี และใช้เป็นศาลากลางจังหวัดจันทบุรี จนถึงปี พ.ศ.2521

 

 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม

      
         
          ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีหลังเก่า ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว รูปทรงเป็นอาคารแบบยุโรปสไตล์โคโลเนียล ตัวอาคารก่ออิฐฉาบปูน ยกใต้ถุนสูงสำหรับเก็บวัสดุ อาคารมีความยาว 73 เมตร กว้าง 27 เมตร มีระเบียง ด้าน หน้ายาวตลอดมีมุขยื่น ตกแต่งด้วยซุ้มระเบียงเป็นรูปโค้ง 3 ซุ้ม เหนือซุ้มเป็นหน้าบันรูปจั่ว เครื่องบนและฝ้าเพดานเป็นไม้ หลังคามุงกระเบื้องว่าว เสาระเบียง กันสาด ช่องลม ตกแต่งด้วยไม้ฉลุลาย เป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก  ปัจจุบันเป็นที่ทำการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี

 

          หอทะเบียนที่ดินจังหวัดจันทบุรี เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว แบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ตัวอาคารก่ออิฐฉาบปูน หลังคาเครื่องไม้ทรงปั้นหยา มุงกระเบื้อง ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน ใต้ถุนยกสูงสำหรับเก็บวัสดุด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นตรงกึ่งกลางด้าน และมีระเบียงโปร่งเป็นทางเดิน มีลูกกรงและพนักเตี้ยๆกั้น

ที่มาของข้อมูล : ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  (http://gis.finearts.go.th)