การสำรวจโบราณสถานที่พุหางนาค อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ที่เขาว่าเป็น "หินตั้ง"